sv.onlinewebcreations.com

De främsta orsakerna till att Nobel valde för WebArchitects är flexibiliteten och de specifika möjligheterna till produkten RightClick 5, där den nya portalen kommer att baseras. Kundportalen kommer att finnas tillgänglig för Nobels 10 största kunder, inklusive Nike och Deloitte, och kommer att kopplas till leverantörer och distributörer som HP, Onetrail och Copaco.

Genom den nya kundportalen E-procurement kan kunderna hitta kundspecifika kontraktsinformation online i framtiden och lägga nya avtal med Nobel i enlighet med dessa kontrakt. Beställningarna är, beroende på kunden, ses separat eller överförs automatiskt till den relevanta leverantören. Dessutom har kunden tillgång via den nya portalen till sitt eget föredragna sortiment, kompletterat med kundspecifika produkt-, pris- eller volymavtal. Eftersom RightClick har en mycket flexibel modul för hantering av incitament och erbjudanden, kommer Nobels nya kundportal också att ha en speciell kampanjsida, som främjar cross-selling och försäljning.

Top