sv.onlinewebcreations.com

23 december 2016, Amsterdam - Idag har Vancis kontrakterats av SURFnet som en av de åtta leverantörerna som kommer att erbjuda molntjänster till nederländsk utbildning och forskning via SURFcumulus, hybrid IaaS-tjänsten från SURFnet. Institutioner kan därför köpa Vancis molntjänster utan anbudsinfordran.

Molntjänster utplaceras i allt större skala, även på utbildnings- och forskningsinstitutioner. Sektorn har specifika krav och önskemål när det gäller säkerhet, tillförlitlighet, teknisk integration och ekonomi. För att kunna använda molntjänster under de rätta förutsättningarna upprättar de trettiofem europeiska NREN (National Research and Education Networks) gemensamt anbudet. Syftet är att tillhandahålla alla tillhörande utbildnings- och forskningsinstitutioner överkomliga, tillförlitliga och förutsägbara IaaS-tjänster, där data kan delas säkert. Den europeiska paraplyorganisationen GÉANT, som erbjöd anbudet för NREN, har valt totalt tjugotre leverantörer.

Marknad på 500 miljoner

Tack vare efterfrågningsbuntningen av NREN och de tiotusentals institutionerna som de kopplar samman har en betydande digital marknad utvecklats där upp till 500 miljoner euro kan hanteras genom ramavtal som följer av GÉANT-anbudet. Alla valda molntjänster överensstämmer med nationella och europeiska bestämmelser och de tio tusen institutionerna kan köpa dessa via deras NREN under de närmaste fyra åren utan att behöva göra anbud själv.

Känd inom utbildnings- och forskningsområdet

Vancis har en bakgrund och omfattande erfarenhet av det nederländska utbildnings- och forskningsområdet. "Det är därför vi vet exakt vilka problem som är inblandade i användningen av molntjänster. Därför har vi kunnat rikta oss specifikt mot vår IaaS-miljö, säger Paul van Roozendaal, VD Vancis.

Top