sv.onlinewebcreations.com

Sixtio elever från hemlandet och utomlands utbildas i dagens cybersäkerhetsämnen den här veckan i Haag. Det nationella säkerhetsklustret Haag Security Delta och partners hoppas på detta sätt att stimulera talang och dela kunskap.

På den nuvarande snabba arbetsmarknaden är det inte lätt att locka till och utbilda ny cybersäkerhets talang, säger The Hague Security Delta.

Dessutom finns det fortfarande för lite kunskap om digital säkerhet bland yrkesverksamma inom andra discipliner än IKT.

Under kursen arbetar studenterna med konkreta säkerhetsproblem som de får, till exempel den nya generationen brandväggar, möjligheten att korrekt uppskatta cyberrisker, den ultimata lösningen för starkt lösenordsskydd, betala med kryptokurrency och brottsbekämpning på darkweb.

Internationell Cyber ​​Security Summer School är organiserad tillsammans med NATO: s kommunikations- och informationsbyrå (NCIA), Europols Europacenter för Cyber ​​Crime (EC3), Försvarets Cyber ​​Command of the Dutch Ministry of Defense, Leiden University och Dutch Innovation Factory.

Top