sv.onlinewebcreations.com

Telegraaf Media Groep publicerar 27, 6 miljoner euro i intäkter under de första 9 månaderna i år med internetaktiviteter. Det är ungefär 6 till 7 procent av det totala.

Detta framgår av siffror för tredje kvartalet som bolaget presenterade i morse.

Till skillnad från större utländska förlagsföretag är Telegraaf Media Groep (TMG) gles med detaljer om onlineresultatet. Dessa siffror redovisas inte separat.

Under kvartalet rapporterade företaget endast att "Online" ökade med 1 miljon euro förra kvartalet. Enligt TMG representerar detta belopp en ökning med 11, 8 procent jämfört med förra året.

Förlaget innebär att internetomsättningen under det senaste kvartalet var cirka 8, 5 miljoner euro. Hela koncernen genererade intäkter på 145, 7 miljoner euro under denna period. Detta återspeglar en minskning med 8, 4 procent jämfört med förra året. Ökningen av online-aktiviteter kompenserar inte helt nedgången någon annanstans.

Under de första nio månaderna genererade digitala aktiviteter 27, 6 miljoner euro.

Försäljningsminskningen i TMG beror främst på lägre reklamintäkter, minus 16 procent.

Förväntningar för framtiden vågar knappt företaget göra. Det återstår i allmänhet med: "Reklamomsättningen förväntas bli betydligt lägre både för tryck och radioaktivitet, och kommer att bli betydligt högre i digitalförsäljningen än 2008.

Reklamintäkterna minskade under kvartalet jämfört med de två föregående kvartalen och resultatet av de effektiva åtgärderna förbättrades resultatet för tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Det återstår dock att se huruvida och i vilken utsträckning denna minskade nedgång i reklamintäkter sker under fjärde kvartalet vilket är viktigt för det årliga resultatet. "

Foto: picsbycam (cc)

Top