sv.onlinewebcreations.com

En nyligen publicerad studie av Forrester kallad "Building The Future of B2B Omni Channel Commerce Platform" visar att nästan hälften av B2B-köpare gör affärsköp via B2C-webbplatser. Konsumentplatser har fortfarande en kant när det gäller bekvämlighet och tillförlitlighet. Vad den perfekta online B2B-kundresan måste vara, förklarar Brian Walker av SAP-dotterbolags mjukvaruprogram i Forbes.

1. Allt börjar på nätet. Inte bara konsumenterna, men företagare börjar också leta efter produkter på webben. Där de skickades broschyrer tidigare, förväntar de sig nu att hitta den informationen online. Och med hjälp av ett batteri av enheter: från laptop till tablett. Många riktningar börjar också på Google och eftersom 52 procent av företagen förväntar sig att hantera hälften av sina inköp via digitala kanaler de närmaste tre åren, som leverantör av maskiner eller delar måste du se till att du hittas . Genom AdWords, men också genom att erbjuda tillräckliga vitpapper och demonstrationsvideor av dina produkter.

2. Se till att det erbjudna digitala innehållet har ett verkligt mervärde och skräddarsys efter kundens behov. Och dina företag hjälper till med att fatta rätt beslut. Lika viktigt är att en levererad produkt också enkelt kan ombeställas och den digitala sökningen behöver inte startas om igen.

3. Se till att du levererar snabbt och i tid. Ge företrädesvis inblick i tillgängligheten av inventeringen och var tydlig när du skickar beställningarna. En kund skulle inte behöva informera honom igen per telefon. Undersökningarna talar volymer: 78 procent av B2B-köpare anser att leverans nästa arbetsdag är viktig.

4. Omnichannel är inte bara ett buzzword. Tre fjärdedelar av B2B-köpare vill ha konsekvent information och tillgänglighet via varje kanal, online eller via fysiska platser. De vill bestämma sig själva via vilken kanal de har beställt, och samma flexibilitet förväntas med avseende på avkastning. Studier visar att kundtillfredsställelsen ökar när det finns möjligheter omnichannel.

5. Den så kallade lead-to-revenue- modellen måste vändas upp och ner. Det händer fortfarande för ofta att marknadsföring går in i en ny kund och överför den till försäljning. Marknadsföring och försäljning måste integreras mer. Beteendedriven marknadsföring och kontextuell anpassning tillämpas fortfarande otillräckligt.

LinkedIn Sales Solutions nämner också socialt som en viktig försäljningskanal:

Top