sv.onlinewebcreations.com

Holländska försäkringsbolag tar viktiga steg på innovationsområdet, men skillnaderna mellan en liten ledande koncern och resten av försäkringsmarknaden är fortfarande ganska stora. Detta framgår av innovationsforskningen 2017, som PwC genomförde på holländska försäkringsbolagens vägnar.

Sektorn ser för närvarande tillgängliga kunskaper och kompetenser, förändringskapacitet och lagstiftning och förordningar som de viktigaste hindren för att innovera (snabbare).

Fortsatt digitalisering skapar nya teman som kommer på vägen för försäkringsgivare, som autonoma fordon, virtuell verklighet, saker av saker, blockchain och relaterade cyberrisker. Att marknaden förändras är säker. Till exempel tror mer än hälften av innovationscheferna inom sektorn att försäkringsbolagen kommer att samarbeta med insurtech och fintech-företag om fem till tio år och att de kommer att slå samman.

I PwC-studien (pdf) framgår det att det finns fem försäkringsbolag som presterar bra på innovationsmedvetenhet - och också starkt förbereder nya teman, särskilt inom teknik. Sektorn är upptagen med chatbots, stora dataprogram och blockchain-piloter, men också med mer konkreta nya produkter och tjänster som drone och cyberförsäkring.

Forskningen fungerar som ingång för diskussionen i Innovationsrådgivningen, med syftet att ytterligare detaljera och fördjupa innovationsagendan. 29 intervjuade huvudansvariga för innovation från nederländska försäkringsbolag för studien.

Top