sv.onlinewebcreations.com

Info Support och Code24 har gått ihop i Client360. Med propositionen "Client360" erbjuder de två parterna en integrerad lösning för den framgångsrika tillämpningen av eHealth inom en behandling för Mental Health Care (GGZ). Med Client360 tillhandahålls all tillgänglig medicinsk information på ett integrerat sätt till både klient och terapeut.

Inom GGZ läggs stor vikt vid kostnadsreduktion. Ur försäkringssynpunkt är detta ofta argumentet att kräva att GGZ-organisationer ska byta till eHealth. Client360 stöder hela dialogen mellan terapeut och klient och den fullständigt sömlösa integrationen med det befintliga IT-landskapet. Detta gäller mycket mer än att bara öppna innehållsmoduler.

Kees Brinkman, försäljningschef Care at Info Support: "De resultat som hittills uppnåtts med Client360 är en minskning av olika behandlingsprocesser från 4 till 2 ansikte mot ansikte kontakter, en högre grad av medverkan av kunden i hans behandlingsprocess och en enorm minskning av antalet "no shows". Detta resulterar i kostnadsbesparing samtidigt som kvaliteten upprätthålls. Som ett resultat är det inte en börda för de viktigaste parterna, klienten och terapeuten, men ett beprövat verktyg som används glatt. "

Martin van der Meer, chef för och ägare till Code24: "För att göra e-hälsa riktigt framgångsrikt måste vi först titta på den fullständiga dialogen mellan kunden och terapeuten och göra en sömlös integrering med det befintliga IT-landskapet ett krav. Om dessa två villkor inte är uppfyllda, kommer många eHealth-implementeringar inte att leverera vad som förväntas. Client360 innebär sålunda att kall teknik kan bidra till varmvård. "

Se www.client360.nl för mer information.

Om Info Support
Info Support är en specialist inom utveckling, hantering och hosting av anpassad programvara och leverans av BI- och integrationslösningar. Info Support har också ett erbjudande på mer än 300 kurser, främst riktad till programutvecklare.

Info Support har sitt huvudkontor i Veenendaal. Spridning av kontor i Nederländerna och Belgien, Info Support sysselsätter mer än 300 personer. Info Support ger innovativa, branschorienterade lösningar med hjälp av nödvändig industri- och IT-kunskap. När det gäller den bakomliggande tekniken väljer Info Support för Microsoft (.NET, C #, SQL Server, Azure), Oracle (Fusion Mediumware, Weblogic, Suite) och Java.

Top