sv.onlinewebcreations.com

Organisationer inom vitala sektorer är skyldiga att rapportera allvarliga digitala säkerhetshändelser till säkerhets- och rättvisningsministeriets nationella cyber säkerhetscenter (NCSC). Tidig rapportering möjliggör ett mer effektivt tillvägagångssätt för denna typ av incident, i syfte att förebygga eller begränsa socialt avbrott. Detta framgår av en proposition från statssekreterare Dijkhoff (Säkerhet och rättvisa) som inlämnades till representanthuset idag.

Anmälningsplikten gäller i alla fall organisationer (ännu inte utsedda) inom följande sektorer: el, gas, kärnkraft, dricksvatten, telekom, transport (huvudporten Rotterdam och Schiphol), ekonomi och regering (inklusive primära översvämningsskydd). Dessa sektorer är en del av den vitala infrastrukturen i Nederländerna. Misslyckande kan direkt eller indirekt leda till sociala störningar.

Genom att juridiskt binda dessa vitala organisationer för att rapportera IKT-överträdelser kan NCSC utvärdera riskerna för samhället och ge hjälp till den berörda organisationen. Dessutom kan NCSC varna och rådgöra med andra viktiga organisationer.

Rapporteringsplikten passar inom ramen för det offentlig-privata partnerskapet som används för att främja cybersäkerhet inom (nationell) regering och vitala sektorer. Den konfidentiella karaktären hos den rapporterade informationen om incidenter och sårbarheter är fortsatt garanterad. Räkningen ger en bra balans. Å ena sidan säkerställer det att NCSC kan utföra sina uppgifter korrekt. Å andra sidan beaktas de berörda leverantörernas intressen med information till bland annat allmänheten om dessa incidenter och sårbarheter.

Top