sv.onlinewebcreations.com

Internetbureau Colors har inrättat nya webbplatser för Hendrix Genetics. Färger har gjort detta för divisionerna och moderbolaget.

Hendrix Genetics vill visa ett gemensamt utseende med sina webbplatser, men vill också att divisionerna behåller sin egen karaktär. För Colors var utmaningen under projektet i internationellt samarbete och att leverera och fylla innehållet i de olika divisionerna. Colors har använt Sitecore Starter Kit för webbplatsen. Huvudskälet till att välja Starterkit var att skapa en grund för online marknadsföring och nya subsites för framtiden.

Hendrix Genetics, baserat i Boxmeer, är ett specialiserat djuruppfödningsföretag och levererar sina produkter till världens fjäderfä-, gris- och vattenbrukssektor i mer än 100 länder genom egna företag och joint ventures i 22 länder med ca 1 500 anställda.

Top