sv.onlinewebcreations.com

Marknads- och teknologibolaget LBi International rapporterar stark underliggande tillväxt under tredje kvartalet. Den justerade Ebitda ökade med 26, 3 procent till 10, 1 miljoner euro. LBi led emellertid en förlust på 2, 2 miljoner euro på grund av en engångsavgift på 8, 9 miljoner euro.

Förlusten beror på transaktionskostnader relaterade till avtalet med Publicis och kostnader för en påskyndad integration av amerikanska aktiviteter. Den franska kommunikationsrådgivningsgruppen Publicis håller på att ta över LBi.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 27, 3 procent, med stark tillväxt i alla regioner utanför Central- och Sydeuropa.

Lbi rapporterar en sund finansiell ställning med en begränsad nettoskuld på 8, 5 miljoner euro.

Top