sv.onlinewebcreations.com

"Med Clang har vi möjlighet att förbättra online-dialogen med våra kunder på kort sikt. Vi ska skapa fler kundgrupper, så att vi kan ge våra lojala kunder mer uppmärksamhet. Kunder som bara använder SIMyo SIM-kortet "för det", närmar vi oss mycket ofta nu. Vi vill hitta en balans här. Kort sagt, vi kan därför skicka ett mycket mer riktat e-mail med Clang, säger marknadschef Ruud de Jong. "På kort tid hade vi fullt möblerade Clang till våra önskningar och vi var verksamma. Vår IT-avdelning har skapat den tekniska länken mellan Clang och våra databaser, vilket enligt dem var väldigt lätt att göra. Vi överförde sedan alla befintliga processer till Clang. Efter det att e-mailbrevet var standardutformat i Clang kunde jag enkelt skicka den första posten själv, fortsätter De Jong. "Jag tycker att Clang är mycket användarvänlig och flexibel, och det var precis vad jag letade efter. "

Top