sv.onlinewebcreations.com

TU Delft och ABN AMRO kommer gemensamt att utveckla komplexa blockchain applikationer. Inom sex månader har du redan en tekniskt fungerande och säker ansökan.

Medarbetare i ABN AMRO kommer också att följa kurser om blockchain-ansökningar inom TU Delft Blockchain Lab, meddelade banken tisdagen.

Enligt Arjan van Os, chef för innovationscenter ABN AMRO, är samarbetet ett "bra tillfälle att bredda och fördjupa vår kunskap om blockchainapplikationernas praktiska tillämpning".

Ansökan baseras på tidigare TU Delft-arbete inom blockchain-teknik. Kunskapen inom detta område är bunden i Blockchain Lab.

TU Delft har arbetat med blockchain sedan 2007 - när disciplinen fortfarande kallades distribuerade bokföringssystem. Delftforskningen fokuserar på tillämpning i praktiken. All utvecklad kod är tillgänglig för allmänheten - öppen källkod. Vid detta tillfälle kommer endast så kallade dummy data att användas och inte från bankens kunddata.

Top