sv.onlinewebcreations.com

15 oktober 2014 - Provinsen Groningen och staten kommer att bevilja 10 miljoner euro tillskott till nya företag och företagare med expansionsplaner i Ems Delta-regionen och på Zernike Campus i Groningen. Ansökningar om denna regionala investeringsstöd Groningen (RIG 2014) kan lämnas in onsdagen den 15 oktober. Den norra nederländska föreningen (SNN) kommer att bedöma projekten.

Fler jobb

Ordningen grundades på Willems-kommissionens rekommendation, som undersöker möjligheterna till samarbete mellan nya företag och små och medelstora företag med kemisk industri och andra sektorer i Groningen. RIG 2014 bör stimulera ankomsten av nya företag eller expansionsprojekt i Ems Delta-regionen och på Zernike Campus. Detta stärker den ekonomiska strukturen och skapar jobb i provinsen.

Begär ett bidrag

Vill du använda RIG 2014 för dina planer? Du kan hitta mer information om systemet och alla villkor på SNN: s webbplats. Du kan också använda denna sida till ansökningsblanketten.

Top