sv.onlinewebcreations.com

Kontakta någon via telefon med någon som vet allt om ett visst ämne. American Keen.com kommer att länka folk genom ett "Live Answer Community" som har frågor och svar på vissa frågor.

Keen.com är den första som erbjuder denna telefonservice. Konkurrenter Xpertsite.com och Exp.com ger expertråd via mail och webbplats.

Grundare Karl Jacob, mannen bakom, bland annat Dimension X, betonar fördelarna med personlig kontakt mellan frågeställaren och respondenten. "Telefonen är det naturliga sättet att kommunicera, och är helt enkelt snabbare och effektivare än Internet".

Han garanterar också skyddet av personals integritet, keen.com ringer båda parter och ansluter dem sedan, så att inga namn och telefonnummer i princip måste meddelas.

På webbplatsen finns en Live Answer Community, där besökare kan hitta andra med ett visst intresse. Efter att ha klickat på en person startar keen.com en konversation. Besökare kan registrera sig som expert på alla möjliga områden. I gengäld får de en liten avgift från frågeställaren. Keen.com fångar också en procentandel av detta. För att övervaka kvaliteten på informationen har webbplatsen ett betygssystem där de registrerade får en åsikt om deras svar.

Enligt Jacob kan hans tjänst användas inom alla områden. Det varierar från en New Yorker som kan berätta allt om sin stad, till en läkare som kan göra en telefondiagnos.
(RR)

Källa: News.com

Top