sv.onlinewebcreations.com

Från och med den 1 mars slutar Finansieele Dagblad med nyhetstjänsten. Det säger generalchef P. Alberdingk Thijm. Åtta människor förlorar sina jobb som ett resultat. Finansieele Dagblads hemsida utökas däremot med två män.

Finansieele Dagblad (FD) nyhetsservice ger permanent rapportering om affärer och hanteras huvudsakligen genom att hantera rum i stora företag. VD Philip Alberdingk Thijm säger att han vill fylla i denna del av nyhetstjänsten baserat på samarbete med tredje part. Det skulle vara billigare och erbjuda mer clout. Han ville inte avslöja detaljer om det.

Den digitala nyhetstjänsten är en produkt på en begränsad marknad, säger Alberdingk Thijm. "I Nederländerna investeras sex miljoner euro årligen, och det är också en jagermarknad där parter som Betten, Reuters, Dow Jones och ANP flyttar." Mervärdet av nyhetstjänsten är litet, enligt Alberdingk Thijm: "Det finns fester som bara skickar på pressmeddelanden och rykten, det finns också partier som är mer selektiva men också långsammare och vi faller i den senare kategorin."

Alberdingk Thijm säger att den vill expandera FD-webbplatsen den 1 mars. Det skulle leda till ytterligare två jobb. "Vi ser verkligen webbplatsen som en förlängning av papperet och vi vill ta med fler filer och bakgrunder till det. Vi har nu Bartjens i tidningen varje dag, till exempel kan två ytterligare Bartjens läggas på plats varje dag."

Webbplatsen är lönsam enligt Alberdingk Thijm. "Vi är väldigt nöjda med det." Han ville inte nämna siffror. Enligt Villamedia, som förlitar sig på senaste siffror från Cebuco, förlorade FD med 10, 4% på ett år de mest läsare av alla tidningar.

Top