sv.onlinewebcreations.com

Bryssel den 12 oktober 2015 - Sedan 2011 har EURid tillämpat miljöledningssystemet (EMS) - certifierat enligt ISO 14001: 2004 och EMAS (förordning 1221/2009 / EG). Detta gör det möjligt för EURid att korrekt utvärdera miljöpåverkan av sin verksamhet och övervaka efterlevnaden av sina policyer och förfaranden. EURid är stolt att bekräfta sitt miljöansvar för de kommande tre åren. Den reviderade miljöpolitiken 2015 syftar till att fortsätta och vidareutveckla de senaste tre årens ansträngningar.

"Vi vill införa hållbarhetsprinciper i så många beslut och aktiviteter som möjligt, även när de utförs i vårt uppdrag. Vi fortsätter att fastställa årliga mål där hållbarheten är central, säger Giovanni Seppia, External Relations Manager.

EURid tar otaliga initiativ för en minimal negativ inverkan på miljön. Exempel på detta är införandet av energi- och vattenbesparingsåtgärder vid EURids huvudkontor och effektiv användning av produkter och material som papper och val av vardagsprodukter med minimal miljöpåverkan vid utvinning eller inköp av material., deras tillverkning, användning och bortskaffande. EURid delar också den bästa miljöpraxis med kollegor inom sektorn och minskar organets koldioxidavtryck genom att begränsa utsläppen av växthusgaser.

För fullständig miljödeklaration 2015-2017, inklusive målen och åtgärderna för följande år, följ länken: http://eurid.eu/en/about-us/going-green

Top