sv.onlinewebcreations.com

Europa får en "tsar för digital säkerhet". Denna tjänsteman kommer att hantera kampen mot cyberbrottslighet, bättre säkerhet för den europeiska digitala infrastrukturen och ge råd åt regeringar om akuta digitala hot.

Det är en av åtgärderna (PDF) i de revideringar av teleföreskrifterna som föreslogs igår.

Spam, virus och andra former av skadliga metoder resulterade i finansiella förluster på 9, 2 miljarder euro för företag och samhällen förra året. "Det är negativt för konsumenternas förtroende på internet, en oroande trend i vår ekonomi som blir alltmer beroende av internet", säger EU-kommissionär Viviane Reding. Enligt henne blir Internet lika viktigt för samhällen som el.

Hon fortsätter: "Förrän var Tyskland, England, Estland och Frankrike offer för stora digitalattacker, med civila, företag och regeringar som påverkades direkt eller indirekt." Luxemburg ger inga detaljer om attackerna, utan av hennes oro.

"Nätverks- och informationssäkerhet prioriteras i revisionsförslagen i de europeiska telekomreglerna", enligt EU-tjänstemän. "Ny teknik ger inte bara möjligheter, men ger också säkerhets- och integritetshänsyn." Det senare finns inte längre enligt den amerikanska regeringen, så snart som någon blandar sig i samhällets digitala sfärer.

Vem blir den högsta nätverksadministratören är ännu inte känd. De 27 EU-länderna måste också bestämma var de ska bo. Det är säkert att säkerhetsmonitorn kommer att ingå i den nya EU-telekomregulatorn.

Den så kallade Chief Network Security Officer kommer att övervaka säkerheten i europeiska nätverk, utfärda yttranden och bistå administrativa organ vid akut cyberhot. För detta ändamål har EU: s säkerhetsorganisation Enisa övergått.

Företag är skyldiga efter och digitalt inbrott att informera sina kunder om och i så fall vilka personuppgifter som har blivit stulna.

I förra sommaren rapporterade den här utgåvan att cyberkriminella arbetar mer professionellt och använder hemligt infekterade nätverk för att leverera legitim reklam. Underjorden kryper till övervärlden. Enligt professionell publikation Dark Reading består de största botnäten, nätverk av infekterade datorer, av flera hundra tusen fotsoldater. Dessa är ofta vilande PC-virus som väntar på ett attackkommando.

Top