sv.onlinewebcreations.com

Tidningarna är fulla av berättelser om cyberbrottslighet, läckt data och hacker-offensiv. Om ett företag inte håller säkerheten för sina system upp till standard finns det en chans att en hacker kommer att hitta oavsiktlig tillgång till företagets nätverk. Faren ligger i den svaga säkerheten i företagens digitala miljö. LogicNow ger företag sex tips för att optimalt säkra sitt digitala nätverk.

1. Förvara patchen
Det låter enkelt; Installera alltid de senaste patcharna för alla operativsystem och programvara inom företaget. För många företag verkar det emellertid omöjligt att hålla alla minsta delar av det ständigt växande IT-nätet aktuella. Och sedan finns det även mobila enheter som används inom nätverket.

2. Det senaste virus- och brandväggssystemet
En av de största orsakerna till dataförlust bland små och medelstora företag är en attack av ett virus eller trojan. Se till att varje enhet i nätverket har aktuellt virus- och brandväggsskydd.

3. E-post säkerhet
Hot i e-post kan redan avlyssas av bra e-postsäkerhet och anti-spam-system. De flesta e-postsäkerhetslösningar håller skadliga e-postmeddelanden ut ur dörren och kan också fungera som säkra e-postlagringslösningar som till och med överensstämmer med specifika lagar och regler.

4. Nätverksskanningar
För att säkerställa att inget hot har gått igenom säkerhetsskanningen skulle företag vara klokt att skanna företagets nätverk med jämna mellanrum. Glöm inte att skanna mobila enheter och nätverksenheter som skrivare. När det gäller enheter och system som är anslutna till nätverket är det smart att genomföra säkerhetskontroller baserade på branschstandarder som Open Vulnerability and Assessment Language (OVAL) och SANS Top 20 (SysAdmin, Audit, Network Security).

5. Analysera loggade data
Många företag inser inte att de har blivit offer för cyberbrottslighet. Det kan därför vara effektivt att övervaka loggade data och händelser i realtid. Dessutom är det viktigt att dessa data analyseras så att man kan se om det finns misstänkta aktiviteter eller läckor, så att omedelbara åtgärder kan vidtas så snart som nödvändigt. Detta inbegriper åtgärder som övervakningspolitik, åtkomstkontroll och specifika aktiviteter och applikationer (t.ex. IDS, IPS eller brandväggar) som är viktiga för nätets säkerhet.

6. Förvaltning av mobila enheter
BYOD kan vara ett hot mot säkerheten för ett företagsnätverk, särskilt om det inte finns någon bra policy. Eftersom anställda tar egna mobila enheter med dem är det omöjligt för IT-chefer att garantera säkerheten. Ett hanteringsverktyg för mobila enheter måste därför vara en integrerad del av en stödjande IT-lösning.

Executive citat
"Det finns ju många fler kriterier som IT-säkerhet kommer i kontakt med. Till exempel måste datasäkerheten innehålla en bra backup-lösning, säger Ian Trump, säkerhetsexpert vid LogicNow. "Den regelbundna informationen om personal och ökat engagemang bidrar också till att förbättra IT-säkerheten inom företagen. Sammantaget är säkerhet ett jobb som du inte bör underskatta. Du måste själv bestämma om du själv löser allt eller om du lägger ut säkerhet till en IT-partner. "

Top