sv.onlinewebcreations.com

De europeiska konkurrensmyndigheterna har vidtagit åtgärder mot flera företag som deltar i online-försäljning.

Det handlar om angrepp på organisationer som producerar, distribuerar och säljer. Kommissionen undersöker otillbörliga affärsmetoder som kan leda till att konsumenterna måste betala för höga priser vid den digitala kassan.

Europa berättar inte vem raserna inträffade den 3 december, men Philips och Samsung har haft ett besök. Det kan vara fler företag.

Förmodligen handlar det om forskning kring hur elektronik och små hushållsapparater prissätts. I åratal har det blivit sagt att tillverkarna använder dubbla prissättningsstrategier. Våra egna återförsäljare i offlinevärlden får förmånsbehandling eller webbshop ges prisbottnar. Om de inte följer detta, avbryts distributionsavtalet.

Konkurrensmyndigheterna säger att forskning för närvarande bara görs. Inget företag debiteras fortfarande.

I Nederländerna undersökte NMa konkurrensmyndighet hundra webbbutiker under 2008 för samma ämne. De frågades om de hindrades av prissättningen eller på annat sätt av tillverkare att utöva sin verksamhet. Whistleblowers hade också möjlighet att rapportera. Ingen använde detta alternativ på ett sätt som en uppföljningsstudie kunde öppnas. NMa: s egen forskning ledde till slut till ingenting.

Top