sv.onlinewebcreations.com

Eindhoven, 17 oktober 2017 - I tisdag morgon den 31 oktober organiserar Ictivity en rundabordsdiskussion för chefer som arbetar inom funktionshindrade, ungdomshem, hem, äldre och psykiatriska sektorer. Under denna session finns det gott om utrymme för diskussioner om teman som robotisering, digitalisering och annan IKT-utveckling. Förvaltningen står trots allt inför en stor utmaning på grund av den digitala omvandlingen. Under sessionen kommer vårdpersonal att få ny inblick i IKT-utmaningar och tips och tricks för att ta itu med dem.

Morgonen kommer att ledas av Ruud Koolen, chefredaktör för Lucide, Skipr, Zorgvisie och Zorgvisie ICT. Med sin nuvarande och innovativa syn på dagens hälsoproblem stimulerar han diskussion med stimulerande uttalanden. Dessutom delar Ictivity forskningsresultatet från sin forskning bland 500 sjukvårdspersoners IKT-anläggningar: huvudvärk eller medicin. Sessionen slutar med en lunch.

Konversationsämnen är:

  • IKT-landskap i vården
  • IKT orsakar kritiska situationer
  • Vårdfilen 2017
  • Kunskap och kompetens inom vården
  • Skillnad i språk mellan ledning och vårdgivare
  • Framtida IKT inom vården

plats
Rundbordet kommer att äga rum den 31 oktober från 9:30 till 1:00 på 073 mötesbolaget i Den Bosch. Lär dig också av kollegor i fältet? Gör ditt intresse bekant via https://www.ictivity.nl/event/inspiratiesessie-ict-voorzieningen-zorg-kopzorgen-medicijn/

-

Om Ictivity
Ictivity har 19 års erfarenhet av att automatisera arbetsplatser. Vi förstår den underliggande tekniken som ingen annan. Men den största skillnaden jämfört med andra IKT-tjänsteleverantörer är att vi också har ett öga för användaren: hur kan vi optimalt underlätta honom eller henne? Hur kan vi eliminera krångel och göra arbetet effektivt? Detta kräver en djup kännedom om de olika grenarna av sporten inom vården. En hemvårdsorganisation med stort behov av rörlighet har trots allt mycket olika personligheter än institutioner som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård, men också väldigt olika arbetsprocesser. Eftersom vi dyker djupare in i arbetsprocesserna ser vi var det kan göras mer effektivt. Detta har lett till utvecklingen av arbetsplatsen för arbetsplatsen Omnia. Omnia låser upp alla applikationer och information som organisationer använder på en portal. Dessutom är varje Omnia-arbetsyta skräddarsydd för användaren. Mer information: www.ictivity.nl/

Top