sv.onlinewebcreations.com

Sju högskolor inom tillämpad vetenskap kommer att visa exempel på innovativ praktisk forskning den 14 april i Amsterdam Eye under Innovation Expo 2016. Expoens öppning görs av premiärminister Mark Rutte.

Vereniging Hogescholen och Riktlinjer för praktikenorienterad forskning samarbetar för att främja praxisorienterad forskning vid universitetet för tillämpad vetenskap på Innovation Expo 2016, den 14 april i Amsterdam. Högskolor är en viktig del av kunskaps- och innovationskedjan. Deltagare, lärare och studenter samarbetar med företag (främst små och medelstora företag), institutioner och myndigheter, i praktikenorienterad forskning, om lösningar på sociala problem. Universitetet för tillämpad vetenskap är verksamt på ett stort antal teman inom urban innovation: från hälsa till hållbarhet, från data till teknik.

Top