sv.onlinewebcreations.com

På kort sikt förväntar Newconomy att förvärva Citee-bolaget i Haag med 320 anställda. Citee var en del av Landis och köptes av de ursprungliga grundarna efter Landis-konkursen. Newconomy avser att betala förvärvet delvis i aktier och delvis i kontanter.

Citee är en systemintegratör och fokuserar på outsourcing, e-business och e-learning. Företaget blev självständigt igen i maj i år, de två grundarna Guus Budel och Peter Kastelein köpte sedan företaget tillbaka från konkursförvaltaren för den konkursistiska Landis ICT-gruppen.

Newconomy tillkännager att den förväntar sig en överenskommelse inom en månad för en övertagande av Citee, som fortsätter under eget namn efter samgåendet med Newconomy. Båda ledningarna har redan nått en överenskommelse.

Hur mycket Newconomy betalar för Citee har inte meddelats. Förvärvet av Citee betalas delvis med nyemitterade aktier och dels kontant. Kontantdelen betalas för hälften av egna medel. Återstående del erhålls från ett förlagslån, vilket tillhandahålls av aktieägarna i Citee. Guus Budel och Peter Kastelein kommer, om förvärvet godkänns, att nomineras som nya medlemmar till styrelsen i Newconomy. Det här består nu bara av nuvarande ordförande Willem-Jan van den Dijssel.

Samgåendet "kommer att bidra positivt till Newconomys resultat 2003", säger Newconomy. Citee uppnådde en omsättning på 38 miljoner euro förra året och en nettovinst på 1, 9 miljoner euro. I år förväntas en ökning med 10 procent öka, men resultatet blir lägre. Detta beror på utvecklingen kring Landis. "Ett betydligt bättre" resultat förväntas under det kommande året. Det finns tal om ett "ambitiöst tillväxtmål".

Newconomy ser förvärvet som ett viktigt steg för att omvandla riskkapitalet från riskkapital till en leverantör av IKT. Tidigare i år tog företaget redan över Explainer DC och femtio procent av Elsevier Training-aktierna.

Top