sv.onlinewebcreations.com

I år spenderas mindre pengar i Nederländerna på mobilannonsering per mobil internet. Reklamkostnaderna för mobilen fortsätter att stiga som helhet, även om den är gles jämfört med tidigare år.

Det är förutsägelsen från 2009 för PricewaterhouseCoopers (PwC) "Dutch Entertainment and Media Outlook 2009-2013".

Krisen verkar därför inte passera den mobila industrin. Förra året i Nederländerna satsades 42 miljoner euro på mobilannonsering, 10 gånger så många som 2004 och en ökning med 44, 8 procent jämfört med 2007.

I år satsas 43 miljoner euro på mobilannonsering, en ökning med bara 2, 4 procent.

Mobilannonsering per användare minskade med 7, 9 procent 2009. Under det följande året förväntar sig revisions- och konsultorganisationen fortfarande en minskning med 0, 6 procent. Bara 2011 är det igen en ökning med 6, 7 procent. Det följande året är det till och med en signifikant ökning med 9 procent.

Totalt ökade kostnaderna för mobilannonsering. I år 43 miljoner euro, det följande året 47 miljoner euro. Under 2011 respektive 2012 kommer 57 och 82 miljoner euro att spenderas. PwC förutspår 120 miljoner euro i mobilreklamutgifter i Nederländerna för 2013.

Majoriteten av de 42 miljoner euro som utställdes förra året består av textannonser. Tillväxten av mobila bredbandsanvändare kommer att öka annonsutgifterna på detta område under det kommande året. Mobilt bredband garanterar bättre tillgänglighet för bildskärmar och videoannonser.

Tätare penetration av smartphones med stora skärmar och möjligheten att spela video kommer ytterligare att bidra till utbyggnaden av mobilannonsering. Precis som den framväxande mobila tv-marknaden. Mobil-TV kommer delvis att stödjas av annonser.

Det totala antalet annonsutgifter online i Europa kommer att öka från 812 miljoner euro 2008 till 1, 1 miljarder euro 2013, en genomsnittlig ökning med 6, 4 procent per år.

Den nederländska delen av den totala onlineannonsutgiften i Europa är 6, 3 procent 2008 och inte mycket mer 2013, 6, 5 procent.

Mobilannonsutgifterna står för 11 procent av summan 2013. År 2007 var det 5 procent.

Top