sv.onlinewebcreations.com

Lösningen som designats och levererades av Custom Connect ska underlätta tillväxten av Mtel inom värdkontakten och värdmarknaden för PBX. Vid utformningen av lösningen låg tonvikten på tillgänglighet och maximal tillgänglighet. Detta uppnåddes genom expansion till fler datacentraler och genom att göra alla tjänster tillgängliga från flera platser. I serviceavtalet med Custom Connect garanteras en upptid på 100% vilket är unikt inom telekombranschen.

Jan Willem Meijer, VD på Custom Connect: "Tillförlitlighet är en viktig del av vår service. Våra lösningar är utformade för att möta de växande kvalitetsbehoven på dagens telekommarknad. "

Leon Schuurmans, affärsdirektör på Mtel: "Tillgänglighet är mycket viktigt på kundservicemarknaden. Vi var glada att vi kunde räkna med Custom Connects sakkunskap för att ge oss och våra kunder en modern anslutning. "

Top