sv.onlinewebcreations.com

INGs plan att ta med PayPal till Europa står fortfarande. I november 2000 tecknade bancassurance-gruppen en allians med leverantören av online betalningssystem som köps av eBay på måndagen. Samtidigt är analytiker positiva när det gäller förvärvet av PayPal av auktionsjätten.

ING undersöker konsekvenserna av överlåtelsen för alliansen med PayPal, enligt en talesman, men tycker att den bara står upp. ING tecknade ett kontrakt i november 2000 för att köra PayPal i Europa med det californiska företaget. Talskvinnan säger att hon inte känner till alliansens detaljer, men kallar ING "föredragen partner" för PayPal i Europa.

"PayPal är en bra produkt, konceptet vädjar till oss", säger ING talesman. "Endast den amerikanska marknaden skiljer sig från den europeiska." Betalningar i Nederländerna är välutvecklade, i USA görs fortfarande mycket med kontroller, vilket innebär att PayPals betalningssystem, som fungerar med ett slags bankkonto och e-postöverföringar, har en extra positiv effekt.

De planer som ING gjort med PayPal för ett och ett halvt år sedan har enligt bankförsäkringsbolaget knappast utarbetats ytterligare. Talsmannen kan inte ge en förklaring till detta. Hon pekar emellertid på de problem som har påverkat internetbranschen under tiden. Planerna avseende PayPal är, enligt bankförsäkringsgivaren, separerade från ING Directs verksamhet. Detta är en direktbank utan kontor där kunder kan öppna ett sparkonto online, via telefon eller via post. ING Direct har nu blivit den största direktbanken i Kanada, Spanien, Frankrike och Australien.

Samtidigt är analytiker optimala om att eBay tar över PayPal, vilket betalade 1, 5 miljarder dollar i egna aktier. Analytiker Rebecca Ulph från Forrester Research talar om en "bra affär, som visar att internetföretag vågar se längre fram". Hon understryker emellertid att hon inte får säga något om anskaffningspriset och utvecklingen av aktiekurserna. Andelen eBay minskade när affären blev känd, medan priset på PayPal ökade.

Ulph förväntar sig att PayPal ska kunna erövra Europa med kraften i eBay. "I Förenade kungariket älskar vi kreditkort, men på kontinenten kan PayPal ta bort ett hinder för många konsumenter att göra online-inköp utan ett kreditkort och utan rädsla för missbruk." Ulph tycker att eBay "pushar PayPal hårt" genom att betona att det nu finns en helt säker metod att betala på internet.

eBay, som ensam utgjorde nästan 34 miljoner unika besökare i maj förra året, kommer nu att kunna öka användarbasen avsevärt, enligt Forrester-analytiker. PayPal, som fortsätter att existera som ett självständigt varumärke efter förvärvet, kommer i sin tur att ha tillgång till ett stort online-community, Ulph-anteckningar. Ulph: "Inte bara individer, utan även reatailers som använder eBay".

Top