sv.onlinewebcreations.com

Amsterdams kulturstiftelse Mediamatic har under de närmaste åren fått ett betydande bidrag från Kulturrådet. Mediamatic går från en underavdelning på 49.880 euro till 220.000 euro. En viktig detalj är att konkursen för de kommersiella företagen i företaget Mediamatic Interactive Publishing och Mediamatic Netles nyligen förklarades. Mediamatic är tillbaka med den nya subventionen.

Tidigare försäkrade jag att grunden för Mediamatic kunde stödja sig själv. På grunden som inrättades 1983, löstes man att subventionen slutligen tilldelades. "Med den nya subventionen från rådet kan vi för närvarande ge ett tal vid stiftelsen. Förlusten av sponsring från företagen kompenseras mer än detta, säger Mediamatic-direktören Willem Velthoven.
Företagets företag har alltid fungerat som ett medel för att finansiera grunden för Mediamatic. Den mediamatic stiftelsen specialiserar sig på att berätta historier via internet. Stiftelsen är rädd att konsten att berätta om sig kommer att gå vilse om den inte nu spelas vidare via internet.
Ett av de projekt som Mediamatic har arbetat med på senare tid har ägt rum i Amsterdam East. Invånarna där ringdes för att berätta historier om grannskapet där de bor via internet. Enligt Velthoven hade projektet en betydande inverkan och projektet har stärkt honom för att fortsätta med berättelseboken. Mediamatic vill inte begränsa sig till stadsdelar.
Velthoven vill också gå djupare in i "corporate story telling". "Det finns också mycket att göra med detta. Om berättelserna inte hävdas är chansen att någon av företagskulturen kommer att gå vilse, säger Velthoven. Förutom Nederländerna är den mediamatiska stiftelsen också verksam i Berlin. Tio personer arbetar på Mediamatic. Några av personalen kommer från konkursbolaget.
Som nämnts tidigare kan Mediamatic göra några framsteg med subventionen från rådet för kultur, men tillräckligt för att kunna gå vidare under en lång tid, är inte gelmängden nu heller inte. Därför vill Mediamatic också söka subisidy på annat håll. "Stödet från Kulturrådet har stärkt vår styrka och gett oss tanken att människor tror på oss, men det räcker inte att leva i flera år." Velthoven avslutar. Mediamatic är inte det enda internetbolaget som har fått bidrag från rådet.
Institutioner som Submarine Media, V2, Waag Society och Virtual Platform Association har också fått 900.000 euro i extra medel. Alla har fått bidrag från Visual Arts.

Top