sv.onlinewebcreations.com

Rijswijk, 16 april 2015 - IKT måste bara fungera, eller hur? Det låter så uppenbart, men vi ser också från regeringen att verkligheten ofta är annorlunda. Nyckeln till framgång är en partner som känner till tekniken väl och är intresserad av organisationen. På så sätt kan IKT-projekt lyckas, även med myndigheter! Ett bra exempel på detta är samarbetet mellan Avalex och UNO.

Avalex är baserat i Rijswijk och hanterar insamling och bearbetning av avfall och råvaror från hushåll och företag i sex kommuner, däribland Delft och Wassenaar. Dessa sex kommuner är ägare till Avalex. Företaget säkerställer att avfallet får mer värde och återvinns. Totalt finns 200 anställda. För att uppnå de mål som Avalex har satt sig, har hon valt ICT-partner UNO förra året.

"Avgörande för att välja UNO var deras kunskaper och färdigheter, kvaliteten på deras service och integriteten hos deras regissör Remco Underwater", säger Johnny Gowrising ICT-koordinator på Avalex. "Det är också trevligt att jobba på fast pris. På Remco är "avtalet ett avtal" högt värderat och det är det han och hans medarbetare uppskattar. "I slutet av 2014 borde hela Office 365-plattformen integreras inom Avalex IKT-infrastruktur i kombination med ett förnyat CRM-system. och ERP-ansökan AFAS. Gowrising: "Resultatet? I slutet av 2014 hade alla IKT-mål uppnåtts tillräckligt. Både vad gäller planering och leveranskvalitet var det ännu bättre än vad vi ursprungligen hade begärt ". Ett bra exempel på ett framgångsrikt IKT-projekt i regeringen.

UNO, med säte i Rijswijk, säkerställer att anställda hos sina kunder kan arbeta var som helst och när som helst med tillförlitlig och prisvärd teknik. UNO arbetar på grundval av Managed Services. Detta är en form av IKT-förvaltning där en förhandsgods IKT-totallösning levereras till ett fast pris per år. Inga dolda kostnader efteråt. "Med Managed Services är det vårt jobb att proaktivt förebygga problem. Så ingen "timfaktura" där långsiktiga problem ger många timmar. UNO investerar i kunskap och verktyg för att göra IT hanterbar och spara tid ", säger Remco Underwater. Förutom ett professionellt servicebord och standard underhåll (patchar, uppdateringar, etc.) ingår även förebyggande hantering. Genom professionell övervakning identifieras 24 × 7 problem snabbt och löses. På så sätt garanterar UNO kontinuiteten i IKT-miljön hos sina kunder och de behöver inte längre oroa sig för det.

Top