sv.onlinewebcreations.com

Interactive Advertising Bureau (IAB) använder nu standardtexter för webbplatsinnehavare som måste informera sina besökare om användningen av cookies. Dessa texter finns i en ny informationsguide.

Den nya lagstiftningen skapar en stor (rättslig) osäkerhet och nya utmaningar för medlemmarna i IAB. För att hjälpa online-industrin att överensstämma har IAB kommit överens med Cookie Compliance Guide strax efter införandet av lagstiftningen. Efter Cookie Compliance Guide IAB kommer nu med en guide (pdf) som skyldigheten att tillhandahålla information kan uppfyllas.

I samråd med de stora Internetoperatörerna gjordes valet att informera webbplatsens besökare via en pyramidmodell. Genom denna modell ser besökaren först en popupbar, från vilken besökaren kan klicka igenom till en kort, enkel och allmän förklaring av "varför cookies". Då kan besökaren klicka igenom den korta, enkla förklaringen till den mer detaljerade informationstexten om den specifika webbplatsen.

Top