sv.onlinewebcreations.com

Almere, 1 december 2015 - Facility Contact Center Cendris avslutar ett huvudavtal för ett år med HR-leverantören Unique. Unique Cendris är partnerpartner i rekrytering och utveckling av kontaktpersonal. Unik rekryterar på grundval av kompetensprofiler och investerar i utbildning och utveckling av de nya callcentermedarbetarna med ett omfattande utbildningsprogram. Speciellt för Cendris kunder i bank- och försäkringssektorn, till exempel, Unique ger de obligatoriska Wft-kurser. Som ett resultat är Cendris försäkrade om tillräckligt kvalificerade callcenter anställda som uppfyller alla lagliga krav.

Den växande mångfalden av tjänstekanaler, ökningen av självbetjäning och utveckling som pro-Active Chat har direkta följder för agenternas funktion. Olika krav ställs på kunskaper, färdigheter och kompetenser. Arbetsmiljön blir alltmer en ständigt föränderlig miljö där baren för agenten på grund av den växande komplexiteten i kundbehovet någonsin är högre. Därför är kompetensbaserad rekrytering och utveckling avgörande.

Ingrid Hiemstra, HR-chef på Cendris: "Vi väljer Unik på grund av specialistkunskapen och erfarenheten i vår bransch i kombination med ett innovativt tillvägagångssätt. Cendris har ett ambitiöst tillväxtscenario. Unikt känner till dynamiken i vår bransch och är van vid våra stora volymer, vilket ger oss självförtroende. "

Marcel Nienhuis, Branchchef Kundtjänst vid Unique: "Med över två tusen agenter, fördelat på sex platser, är Cendris ett av de största anläggningscentralerna i Nederländerna. Cendris står för erfarenhet, medskapande och kreativitet. Just där hittade vi varandra. Vi är väldigt stolta att vi kan stödja denna organisation för att förverkliga de ambitiösa målen. "

-

Om Cendris

Cendris är specialist i resultatorienterad kommunikation. Vi råder och hjälper organisationer att hitta och rekrytera nya kunder, att utveckla och behålla befintliga kunder och att återställa förlorade kunder. Med Cendris tar du dina kunder och potentiella kunder närmare. Vi gör detta genom att proaktivt engagera sig i dialog med dem, både online och offline, på ett naturligt och kreativt sätt.

Om Unik

Unik började för över 40 år sedan som sändare med ett särskilt öga för talangen av människor och utmärkte sig med sina personliga och kvalitativa tjänster. Idag har Unique vuxit till en bred HR-tjänsteleverantör. Fortfarande aktiv i jobbplacering, men erbjuder också ett brett utbud av HR-tjänster och produkter. Unika mål är att fylla i alla HR-frågor av entreprenörer. Online och offline, under kontorstid och bortom. Vår största styrka är vår fantasi. Vi tittar på vad som finns där. Och vi tittar på vad som kan komma till morgondagens värld. Unik tror på innovation och erbjuder en ny typ av HR-service. Åtkomlig. Kunnig. Anpassad.

Top