sv.onlinewebcreations.com

I hela världen undviker annonsörer traditionella medier, vilket innebär att 7 procent minskar medieutgifterna. Endast internetkostnader kan ta hänsyn till tillväxten i år.

Dagstidningar är särskilt drabbade under 2009. Reklamutgifterna kommer att vara 12 procent lägre 2009 än i fjol. Åtminstone ZenithOptmedia, medieköpavdelningen i en av världens största reklamföretag, publicerar Publicic från Frankrike.

ZenithOptimedia publicerar sina förutsägelser för 2009 under dagens lopp. De är inte online, men Financial Times fick en check-up.

Radio och tidningar måste också ta hänsyn till cirka 10 procent mindre reklamintäkter, enligt forskarna. Med tv är minskningen relativt låg, med 5, 5 procent.

Bara internetkostnader kan fortfarande räkna med en tillväxt på 12, 1 procent i år.

Publicis konkurrenter WPP och Aegis står för respektive 4, 4 respektive 5, 8 procent krympande reklammarknader.

ZenithOptimedia förväntar sig att reklammarknaden ska visa blygsam tillväxt igen 2010.

Foto: psd (cc)

Top