sv.onlinewebcreations.com

Båda rapporterna indikerar att investeringen i e-discovery-mjukvaran återvinns med betydande besparingar på externa leverantörer av e-discovery-tjänster och i sista hand på externa rådgivare. Gartner hävdar vidare att informationshanteringsprogramvara såsom företagsinnehållsarkivering (som ofta innehåller en e-discovery-funktionalitet) kan spara betydligt på kostnader för lagring och arbetskraftskostnader för IT.

"Hype Cycle for Governance, Risk, Compliance Technologies 2012"
Rapporten beskriver hur företagets e-discovery-programvara sakta började upptäcka under det gångna året. Det uppskattas att mellan 20 och 50 procent av större företag för närvarande har e-discovery-programvara. Gartner konstaterar också att användarna i allt högre grad letar efter allomfattande produkter som täcker hela vänstra sidan av den elektroniska discovery referensmodellen
(EDRM), dvs från identifiering till bearbetning, täcker eller till och med täcker hela EDRM.

ZyLAB nämns av Gartner i kategorin e-discovery-programvara som möjliggör identifiering, insamling, lagring, bearbetning, granskning, analys och produktion av elektronisk lagrad information (ESI) och uppfyller således de etablerade kraven för upptäckt.

"Våra ingenjörer har byggt upp informationshantering och e-discovery-lösningar i nästan 30 år, arbetat nära juridiska organisationer för att säkerställa att alla krav är uppfyllda, säger Johannes Scholtes, Chief Strategy Officer på ZyLAB. "Resultatet är en omfattande lösning som gör att vi kontinuerligt kan inkluderas i prestigerapporter som detta."

Top