sv.onlinewebcreations.com

Uber Nederländerna förverkat och betalat för en halv miljon euro i böter, enligt en skrivelse från statsminister Sharon Dijksma till kammaren. Mänskliga miljö- och transportinspektionen har nu etablerat ett "växande utbud av taxi-tjänster på internet".

Handledaren kan knappast bedöma om det gäller olagliga tjänster. Dijkstra talar om "tidskrävande arbete". Till exempel måste handledaren kunna hitta namn och adressuppgifter, annars kan inget informationsbrev skickas.

Inte alla snappers är medvetna om lagar och förordningar och inser att de agerar olagligt. Med denna grupp fungerar en informationsbrev bra enligt statssekreteraren. Brevet beskriver tydligt följderna av olaglig taxi-transport, till exempel de brottslingar får en rapport, deras bil kan konfiskeras och stora böter kan fördelas.

Den bild som UberPOP bara körde för vanliga kunder under andra halvåret 2015 verkade bli alltmer bekräftad, säger Dijkstra. Genomförandet har därför blivit svårare, vilket också förklarar det lägre antalet UberPOP-kvarhållanden. I hela 2015 arresterades och konsoliderades 87 uberPOP snappers.

Efter den första bötesbeloppet för Uber, med en (helt förverkad) max 100.000 euro, införde ILT Uber ännu högre. Uber har nu förverkat och betalat en bötesbelopp på 450 000 euro. Dessutom utövar åklagarmyndigheten brott mot Uber.

Den 20 november 2015 meddelade Uber att det skulle upphöra med UberPOP-tjänsten, eftersom tjänsten "utgör ett hinder för en konstruktiv dialog om modernisering av lagar och förordningar". Dijkstra säger att han har noterat detta med tillfredsställelse, eftersom Uber systematiskt kränkt lagen med den här tjänsten eftersom både förare och fordon inte överensstämde med taxibestämmelserna.

Tillvägagångssättet för olaglig taxi transporter är fortfarande en prioritet för ILT. Övning visar att det olagliga transportbjudandet snabbt ökar igen med mindre tillsyn.

Top