sv.onlinewebcreations.com

Holländska webbshopar har sett sin omsättning växa med 9 procent fram till november, men mindre så än under tidigare år.

En årlig överblick till datum för Statistikcentralen visar att 2014 kan vara det första året utan dubbla tillväxttillfällen. Förra året var tillväxten fortfarande 10, 3 procent. Under det aktuella året visades tvåsiffrig tillväxt endast under andra kvartalet.

Statistikbyrån säger: "Postorderföretag och internetbutiker gör återigen betydligt mer än i samma kvartal förra året. Med en ökning med nästan 8 procent var tillväxten lägre än under de föregående fem kvartalen. I juni och juli, med en försäljningsökning på nästan 7 procent, har de lägsta tillväxterna registrerats sedan februari 2013. i
I september tog tillväxten (9 procent) upp igen. "(PDF)

Tidigare marknadssiffror visade redan att den största tillväxten på online-konsumentmarknaden sker på de största nätbutikerna. Och med specialister. Mindre allmänna butiker har en hårdare tid än de större, eftersom de på en marknad med låga marginaler saknar de skalfördelar som deras stora motsvarigheter har.

Det förväntas att en del av tillväxten under de närmaste åren kommer att kosta den delen av den traditionella detaljhandeln som framgångsrikt tar vägen till online-försäljning.

Top