sv.onlinewebcreations.com

Kvartalsomsättningen av konsultföretag och IT-företag Accenture växte med 4 procent under kvartalet till 7, 1 miljarder dollar.

Det gjorde företaget känt igår med publiceringen av kvartalsvisa och årliga siffror.

Kvartalsomsättningen ökade med tre hundra miljoner dollar till 7, 1 miljarder jämfört med förra året. Bruttovinstmarginalen uppgick till 33 procent och nettoresultatet uppgick till 727 miljoner dollar.

På IT-nivå är Accenture bland annat en konkurrent till de holländska internetbyråerna. Holländska företag som arbetar internationellt ser på ställen valet av om de använder en lokal specialist eller en IT-multinationell.

Förra månaden slutfördes ett samarbete med hybrider för att marknadsföra sin och varandras mjukvaror och tjänster för e-handel.

Omsättningen fördelas över de olika sektorerna enligt följande:

  • Kommunikation, media och teknik - 1, 39 miljarder dollar (räkenskapsåret 2012: 1, 38 miljarder kronor)
  • Finansiella tjänster - 1, 52 miljarder kronor (1, 48 miljarder kronor)
  • Välfärd och regering - 1, 18 miljarder kronor (1, 06 miljarder kronor)
  • Produkter - 1, 7 miljarder (1, 61 miljarder)
  • Resurser - 1, 29 miljarder (1, 3 miljarder)

Accenture förväntar sig en omsättning på mellan 7 och 7, 3 miljarder för den aktuella perioden.

Omsättningen under det senaste räkenskapsåret uppgick till 28, 6 miljarder euro (+3 procent), vilket resulterade i en nettovinst om 3, 6 miljarder dollar.

Top