sv.onlinewebcreations.com

Nästan hälften av de över 500 organisationerna från den nederländska näringslivet och regeringen ligger inte i framkant av antagandet av ny teknik. Ändå finner majoriteten användningen av ny teknik och digitalisering viktiga framgångsfaktorer.

Handlingen läggs dock inte till ordet, för att endast 20 procent av de största organisationerna i vårt land har antagit ett mångårigt tillvägagångssätt för digitaliseringen av deras organisation, enligt en undersökning av ProSpex, som IT-leverantören Sogeti beställde bland 73 IT-administratörer. .

41 procent av de svarande spenderar mindre än 10 procent av IT-budgeten på innovation och nya affärsmöjligheter. Större delen av budgeten spenderas fortfarande på att hålla den befintliga IT-hushållningen igång.

Ändå måste 45 av respondenterna hantera utvecklingen som indikerar en störande marknad. Detta känns främst inom finanssektorn, följt av energisektorn, kemikaliesektorn och tjänsteleverantörerna.

Förvaltningsagendan dikteras främst av behovet att göra organisationen mer flexibel och påskynda, enligt 60 procent av respondenterna. Följde noga med organisationens digitala omvandling.

Top