sv.onlinewebcreations.com

Tornfågel är ett marknadsföringsbyrå specilized i varumärkesintimitet, vilket skapar ett positivt känslomässigt samband mellan varumärken och deras kunder. Samtidigt som en thornbird började Van Doorn och Vetter publicera Leukedingendoen. Webbplatsen leukedingendoen.nl och skriftliga utgåvor som 365xLooking och Natueel Leukedingdoen, erbjuder överraskande och skräddarsydda aktiviteter som faller utanför standarden. Konceptet bakom Make fun används regelbundet i specialiserade publikationer för thornbirdkunder

Top