sv.onlinewebcreations.com

Antalet lediga platser för IKT-personal fortsätter att växa strukturellt under fjärde kvartalet. Mer än 90 000 IT-proffs sökdes under 2014, en tillväxt på 10 procent jämfört med året innan. Detta framgår av en analys av Yacht.

Efter tillväxten under tredje kvartalet var nästan 11 procent, är detta fjärde kvartal också en ökning med mer än 14 procent. Utöver den fortsatt stora efterfrågan på mjukvaruutvecklare är det märkbart att tillväxten i efterfrågan på IT-personal är särskilt utbredd i Randstad, med den mest framträdande tillväxten i Amsterdam och Haagregionen.

Trots de positiva ljuden finns det anledning till oro för Yacht. De nuvarande tillväxterna står i stark kontrast till de senaste uppsägningsområdena och offshorebevægningarna inom sektorn. En ständigt ökande överensstämmelse hotar att uppstå mellan å ena sidan det nödvändiga och å andra sidan de kompetenser som erbjuds inom sektorn.

Den redan nuvarande kompetensen, erfarenheten och kvalifikationerna hos medarbetarna är under konstant tryck tack vare de allt snabbare förändringarna. Utvecklingar som moln, analytik och Big Data, mobil, sociala medier och säkerhet kräver kontinuerlig utbildning.

Förväntan är att det kommer att finnas mer efterfrågan på mer generalistiska funktioner än de rena specialfunktionerna.

Top