sv.onlinewebcreations.com

Videobolaget Zoom.in måste ge British Music Nations Network tillgång till dess CMS.

Zoom.in tillhandahåller tjänster till skapare som laddar upp egna videor till YouTube. Den brittiska MN (Music Nations Network) av tonåren Joe Gallagher fokuserar på exploatering av YouTube-kanaler relaterade till musik och erbjuder musikare möjlighet att distribuera videor via YouTube i utbyte mot reklaminkomster.

Krafterna begränsades efter, enligt Zoomin, flera tvivelaktiga kanaler avlägsnades av YouTube och det skulle också ha varit upphovsrättsintrång.

MN accepterade inte detta och krävde tillgång till CMS för att hantera sin inkomst. På så vis kunde företaget inte längre behandla kanaler och inkomst från annonser slutade med Zoomin i första hand.

Zoomin har enligt domstolen gjort otillräckliga specifika uttalanden där MN inte ger garantier för att förebygga upphovsrättsintrång. MN bör därför återigen ha tillgång till CMS.

Top