sv.onlinewebcreations.com

Startups gör det svårt för den etablerade ordern i allt fler sektorer. Traditionella företag söker främst sitt försvar i ett obsessivt fokus på kundrelationer och tillfredsställelse (47 procent), enligt världsomspännande forskning.

Den kontinuerliga expansionen av utvecklingslag och kapacitet används också som en lösning (42 procent). Utnämningen av den allt oftare diskuterade chefsdirektören är mindre populär. Endast 14 procent ser detta som lösningen, avslutar eMarketer baserat på forskning av Vanson Bourne för Dell Technologies.

Startups som ett hot mot framtiden

Inte mindre än tre fjärdedelar av företag över hela världen tror att igångsättningar hotar egen verksamhet. Är det inte nu, eller i framtiden. Deras tidiga adopters bild är särskilt viktigt. Nästan 50 procent tror att den här bilden kommer att se till att nybörjare bättre kan rekrytera nya talanger.

40 procent av företagen tror också att digitala igångsättningar kan vara smidigare genom att vara skilda från den gammaldags företagskulturen med motsvarande regler. Dessutom antar 40 procent att årtusendena i början av startarna kommer att kunna bättre känna framtida kunder.

Samma årtusenden känner också deras väg i digital enligt 38 procent, för att de helt enkelt växte upp med det. Och nybörjare drar också nytta av sin flexibilitet, enligt 32 procent.

*) En del av den här artikeln publicerades tidigare i december av Emerce magazine (# 154).

Top