sv.onlinewebcreations.com

Groenlo, måndag den 23 november 2015 - Nedap har nyligen medverkat i Open Security Standard (OSS) Association. OSS-föreningen fokuserar på utveckling av öppna standarder inom säkerhetsområdet och omfattar även de europeiska marknadsledarna ACS, Assa Abloy, Datasec, Deister, dorma + kaba-gruppen, primion, Uhlmann & Zacher och Zugang GmbH.

OSS: s första inriktning är utvecklingen av en standard för offlinelåser; OSS Standard Offline. Detta är en öppen standard för utbyte av "Data on Card" offlineåtkomstkontrollsystem. Målet med Standard Offline är att se till att kunderna kan kombinera de on-line och offline komponenterna efter eget val efter ett integrerat åtkomstkontrollsystem.

Det finns ett stort antal olika märken av elektroniska elektroniska lås på marknaden. Offlinelås är inte anslutna till ett åtkomstkontrollsystem med en kabel, men fungerar autonomt och drivs av ett batteri. Låset läser åtkomsträttigheterna från ett kompatibelt kort. Detta kort är skrivet av ett åtkomstkontrollsystem som AEOS från Nedap och innehåller instruktioner för att öppna eller stänga ett lås.

Fram till nyligen hade alla tillverkare av offline-lås- och åtkomstkontrollsystem sina egna sätt att läsa och skriva korten. Läsning och tolkning med OSS Standard Offline låser från olika tillverkare åtkomsträttigheterna för ett kort på ett standardiserat sätt. När kunder stänger offline och installerar åtkomstkontrollsystem som överensstämmer med OSS Standard Offline, är driften garanterad.

Tidigare var Assa Abloy, Nedap och Zugang GmbH medlemmar av SOAA, t.ex. en standard för offlinelåser. De gick nyligen med i Open Security Standard Association för att inse ett starkt och professionellt samarbete. OSS Standard Offline är helt kompatibel med SOAA-standarden.

-ends-

Om OSS Association (Open Security Standards Association)
OSS-föreningen är ett öppet branschforum för främjande och utveckling av globala standarder för åtkomstkontroll och andra säkerhetssystem. Arbetet inom OSS-föreningen genomförs av och igenom dess medlemmar i olika utskott och arbetsgrupper. I slutet av 2014 grundades "Open Security Standard Association eV (OSS Association)" av fackförbundet av olika tillverkare av hårdvara och mjukvara, konsulter och planerare. Grundarna är ACS Ltd, ASSA ABLOY, Datasec, Deister, Dorma, Kaba, Nedap, Primion, Uhlmann & Zacher och Zugang GmbH. Föreningen syftar till att definiera standarder inom säkerhetsteknik och gemensamt utveckla, genomföra och marknadsföra dessa på marknaden. OSS-föreningen är en ideell organisation. Företag som vill ha nytta av dem är välkomna när som helst för att bli medlem i OSS-föreningen. Besök www.oss-association.com.

Nedap är en tillverkare av intelligenta tekniska lösningar för de teman som samhället står inför idag. Tillräcklig mat för en växande befolkning, rent dricksvatten över hela världen och smarta nätverk för hållbar energi är bara några exempel på problem. Nedap arbetar med att ta itu med, alltid med fokus på teknik som spelar roll.

Säkerhetsvärlden förändras ständigt. Organisationer måste hantera förändrade teknologier, öka lagstiftningen och strama budgetar. Med AEOS, den första mjukvarubaserade plattformen för säkerhetshantering, ger Nedap svaret på dessa utmaningar, så att organisationer kan använda sina budgetar effektivt och effektivt.

Top