sv.onlinewebcreations.com

UPC kommer att lansera en avkodare nästa år som gör internet, tv och telefon tillgänglig från ett enda skåp. Företaget känner till tekniska partners, med vilka den också vill ta med 3D till TV.

Liberty Global, moderbolaget till UPC, kommer att bygga den nya set-top-boxen tillsammans med Samsung, Intel, NDS och Nagravision (Opentv). Kabelföretaget meddelar detta genom ett pressmeddelande (PDF).

Den ännu inte namngivna enheten kommer att finnas på marknaden i Europa under första halvåret 2011. UPC säger att den är den första som släpper ut en så kallad multimedia hemgateway. I huvudsak förbinder lådan alla digitala enheter i ett hushåll.

Mike Fries, VD för Liberty Global, sa i en tidigare intervju med den amerikanska TV-kanalen CNBC: "Användargränssnitt ska vara bättre. Du måste kunna söka efter video på hårddisken på din dekoder, på webben och på andra håll i huset. Det känns som om du är på internet "

Samsung kommer att bygga avkodaren inom det nya samarbetet. Intel-pluggar i sin Atom CE Media-processor och den inbyggda programvaran är från NDS och Nagravision.

Gränssnittet är byggt i Flash, NDS Snowflake Interface ( bild ).

Den nya set-top-boxen, rutan bredvid TV: n, kan också hantera 3DTV. Med detta UPC förbereder sig för nya former av tv-program. För tillfället visas 3D-bilder för närvarande främst i biografer. UPC håller bara test, även för pressen, för att göra allmänheten glad.

Top