sv.onlinewebcreations.com

Amsterdam & Delft, 20170926 - NEN har nyligen levererat en del av standarderna via online-plattformen för YUCAN. YUCAN är den första i Nederländerna som erbjuder kvalitetshantering, inklusive att arbeta med och på grundval av standarder som en integrerad lösning i molnet (SaaS). YUCAN kompletterar tjänsterna från NEN, eftersom det underlättar hela kvalitetsstyrningsprocessen.

Molnlösningen från YUCAN stöder PDCA-cykeln inklusive implementering och användning av standarder. Inom denna onlineplattform erbjuds en komplett arbets- och förvaltningsmiljö tillsammans med ett brett utbud av ISO-standarder och HKZ-system från NEN. Dessa standarder och system har optimerats för implementering inom YUCAN och redo för användning.

Med denna lättanvända "plug-and-play" -design vill YUCAN göra arbetet med standarder enkla, tillgängliga och prisvärda, så att stora och framför allt mindre företag och organisationer enkelt kan implementera dem.

Både NEN och YUCAN är övertygade om att kombinationen av denna online-lösning med de färdiga standarderna för NEN kan ge en kraftfull ökning till en bredare användning av standarder från företag och organisationer. Och därigenom öka deras kvalitet, säkerhet, hållbarhet och effektivitet.

Top