sv.onlinewebcreations.com

Zoom.in marknadsundersökare GfK måste betala över 40 000 euro plus juridiskt intresse. Detta framgår av en dom som publicerades på måndagen. Amsterdam-videobolaget skyller GfK för försumlighet och vägrade betala räkningarna.

Zoom.in tillhandahåller online (nyheter) videofilmer till tredje part och utnyttjar annonsutrymmet före dessa filmer, mer kända som pre-roll-reklam.

Till förmån för en grupp mediebyråer kontaktade Zoom.in GfK Daphne (nu fullt absorberad i GfK) för marknadsundersökning, där förekomsten och effektiviteten av pre-roll-reklam skulle jämföras med reklamens räckvidd och effektivitet på TV. Avtalet undertecknades 2008 och olika uppföljningsuppdrag tillkom.

I juni 2010 visade det sig att det fanns ett misstag med taggar under en Campina-kampanj. Olika annonsmeddelanden utan taggar sätts på nätet. Som ett resultat fick inga mätningar under lång tid.

Kort efter stankade betalningarna på Zoom.ins sida. GfK låt sedan stoppa den nuvarande undersökningen och man skulle vänta med att leverera en slutgiltig rapport tills de äldre fakturorna betalades.

I juni 2011 genomförde GfK Daphne en liknande marknadsundersökning för YouTube, vars resultat publicerades strax efter. Tydligen för mycket mot det ömma benet Zoom.in, vilket lämnade 39 000 euro i räkningar som inte betalades.

I domstol hävdade Zoom.in att GfK inte kan göra anspråk på betalning av sina fakturor, eftersom GfK Daphne inte har uppfyllt avtalen korrekt och i rätt tid. Till exempel skulle Zoom.in ha varit otillräckligt övervakad när du placerade taggarna och inte kontrollerade om det gjordes korrekt.

Zoom.in säger att kunder inte kan serveras (i tid) och de har lidit "reputational damage". Dessutom kunde konkurrent YouTube vara den första som publicerade tydliga forskningsresultat på pre-roll-annonsering. Enligt Amsterdamföretaget borde inte rapporten ha avslutats heller.

GfK har ignorerat anklagelserna. Hon var inte ansvarig för att placera taggarna på grundval av uppdraget och hade ingen samordnande roll, hävdar företaget. GfK Daphne har instruerat en samarbetspartner av Zoom.in innan du placerar taggarna, kontrollerade sedan det och skickade en manual. Det finns därför ingen försumlighet eller vårdslöst beteende. Dessutom fick GfK Daphne tillstånd att avbryta forskningen på grundval av de allmänna villkoren.

Domstolen beordrade Zoom.in att betala utestående fakturor plus ränte- och rättegångskostnader.

Top