sv.onlinewebcreations.com

Rapporter, tjänsteleverantör för ansluten dataanalys och datavisualisering inom sjukvården, meddelar idag förvärvet av Inforay International BV, specialist inom informationsstyrning inom vårdsektorn. Kunskapen, tekniken och kunderna hos båda parter kompletterar varandra, så att Reports stärker sin nuvarande position inom den nederländska hälsovårdssektorn och kan ytterligare utöka sin teknik och tjänster.

Efterfrågan på datavisualisering och begriplig hanteringsinformation ökar inom hälsovårdssektorn. Detta förvärv passar inom denna utveckling. Marion de Waard, VD för Rapporter: "I förväg talade vi med olika kundrelationer i Inforay. De ser mervärdet av rapporttekniken. Konsolidering inom den nederländska hälsovårdssektorn kräver att vårdinstitutionerna ska göra mer med färre resurser. Rapporternas dataanalys och datavisualisering bidrar till att minska registreringstrycket och till och med förbättra vårdkvaliteten strukturellt utan att ge det mer arbete. Genom att översätta, visualisera och koppla vårddata till en enkel skärm för vårdpersonal, från administratörer till teamledare, sjukhus och vårdinstitutioner kan proaktivt hantera förbättringen av vården. "

Rein Vehmeijer, generaldirektör för Inforay: "Från en liten start i början av 2000-talet har vi utvecklats till ledande inom informationsstyrning för omvårdnad, vård och omsorg (VVT), ungdomsvård, mentalvård och handikappvård. Integrationen inom Reports innebär nya möjligheter för våra kunder och våra medarbetare inom teknik, tjänster och innovation inom vården. "De Waard tillägger:" Hälsovårdsmarknaden frågar specialistrapporterna. Rapporter stärker nu specialiseringen inom vården. Med förvärvet av Inforay är vi tillräckligt stora för att kunna betjäna sjukvårdsmarknadens skala och komplexitet, men även små nog att snabbt och flexibelt med kunden. "

Förvaltningsinformation i vårdförändringar karaktär. De Waard: "Arbete och hantering inom vården betyder ambition. Att göra människor bättre och att ständigt förbättra sin egen vård. Sök efter möjligheter och utrymme för innovation. Detta kräver en välgrundad syn på vad som kommer. Till diagnos och prognos. För att kunna göra scenarier och då förståeligt val. Vi är övertygade om att detta är möjligt med all information som alla vårdorganisationer redan har. "

Top