sv.onlinewebcreations.com

Forensic ingenjörer finns i alla typer av platser. De kallas för att analysera alla slags situationer där tekniska system (som verkar) har misslyckats, till exempel kollapsande parkeringsplatser, kranar, kranflygplan eller när patienter på sjukhus är förorenade av bakterier som överförs via kirurgiska instrument. Delftforskare har utvecklat en MOOC där de förklarar hur man undersöker dessa typer av incidenter så att de kan förebyggas i framtiden. Denna fria kurs " Forensic Engineering - Learning from Fails " startar den 17 oktober på www.edX.org.

Forensic Engineering: Learning from Failures - Tree House of Failures

Kursen är bland annat avsedd för:
• Studenter som vill bli bekant med detta område
• Designers / ingenjörer inom arkitektur, luftfart och medicinsk teknik
• Rättsmedicinska utredare vid polisen och från rätts- och försäkringsvärlden
• Professionals från den offentliga sektorn, till exempel, som arbetar med intern rättsmedicinsk forskning

Kursen ska leda till mer förståelse av incidenter och hur du kan undersöka dem för att hitta orsaker. Insikter från den forskningen tillämpas sedan vid förbättring av mönster och förfaranden. I kursexemplen från byggvärlden diskuteras luftfart och medicinsk teknik.

experter

Kursen grundades och utvecklades av Delfts experter på området för säkerhet, incidentforskning och rättsmedicin. Arjo Loeve, Michiel Schuurman och Karel Terwel ingår i TU Delft Forensics-nätverket, TU Delfts säkerhets- och säkerhetsinstitut och CLHCs expertcentrum för rättsmedicin och medicin .

Top