sv.onlinewebcreations.com

's-Hertogenbosch, 23 mars 2017 - SAP Netherlands har fått ett bra praktikutmärkelse för sitt "Run Your Health" vitalitetsprogram. Med denna kampanj uppmuntrar teknikföretaget sina anställda att sitta mindre och flytta mer, även på arbetsgolvet. OSHA, Europeiska arbetsmiljöbyrån, presenterade priset. Friska och passande anställda är lyckligare och mer produktiva. Särskilt långsiktiga sittplatser innebär allvarliga hälsorisker. De som sitter mycket har dubbelt så stor risk att drabbas av diabetes och 2, 5 gånger risken för hjärt-kärlsjukdomar, enligt forskningen vid Leicester University. Detta gäller även för personer som utövar mycket förutom sitt yrke. Ett oroväckande faktum på en arbetsmarknad som alltmer åldras.

Konkurrenskraftigt element
SAP lanserade därför livsstilskampanjen "Run Your Health" 2015, i samarbete med My Life-partners, där det uppmuntrar sina anställda att anta hälsosamare beteende på arbetsplatsen. Med en biofeedback-spårare övervakar medarbetarna sin rörelse hela dagen och får varningar under långvarig inaktivitet. Det tillfogade till och med ett konkurrenskraftigt element i detta genom att få resultaten jämfört med en online instrumentbräda och fördelningen av priser. Företaget tar också alla slags subtila åtgärder för att locka sina anställda att sitta mindre och flytta mer. Tänk på att minska antalet papperskorgar per avdelning för att placera skyltar på hissar för att ta trappan. SAP satsade också på ergonomiska arbetsplatser som skrivbordsbussar och stående / sittande skrivbord. Slutligen gav SAP workshops om sömn, hälsosam mat, dynamiskt arbete och mental flexibilitet. Hon gjorde inte bara under den årliga hälsoveckan, men under hela året. I framtiden vill företaget skapa utrymmen där anställda kan mötas i stående. Positiv effekt Enligt Simone Langewouters, Global Health Ambassador of SAP Netherlands, bär kampanjen nu frukt. "Mer än 250 anställda deltar eller har deltagit i programmet. Antalet öppettider har minskat med 56 procent sedan starten. Nästan alla indikerar att de känner sig mer skickliga och är mer medvetna om rörelsemönstret och de negativa konsekvenserna av långvarigt sittande. "

Enligt OSHA är Run Your Health-programmet ett exempel för andra organisationer. Hälsoorganisationen berömmer det aktiva synsättet på problem som hör samman med en åldrande arbetsmarknad. Enligt OSHA sätter SAP en miljö som aktivt uppmuntrar anställda att anta en hälsosammare livsstil. Organisationen berömmer också styrelsens starka engagemang i programmet.

Top