sv.onlinewebcreations.com

Mängden data som används för mobilt internet har fortsatt att växa och var 33, 9 miljarder (33, 9 miljarder megabyte) 2013. Det är 50 procent mer än året innan. Antalet textmeddelanden sjönk från 7, 8 miljarder år 2012 till mindre än 5, 3 miljarder 2013, enligt siffror från regulatorn ACM.

Under 2013 gjordes nästan 23 miljarder minuter mobila samtal: en ökning med två procent jämfört med föregående år. Under fjärde kvartalet fanns det nästan 10, 8 miljoner mobila enheter med internetanslutning. Den stora majoriteten (tio miljoner) är smartphones. Resten är bärbara datorer och surfplattor med en mobilanslutning till internet. Det totala antalet anslutningar i slutet av 2013 var 21, 5 miljoner.

Ett annat slående skifte: i slutet av 2013 köpte fler bredbandsabonnemang via kabel än via DSL (kopparnätverk). Medan antalet DSL-abonnemang minskade med 136 tusen under det senaste året ökade antalet kabelabonnemang under den perioden med 147 tusen. Båda kommer till 3, 1 miljoner anslutningar. Tillsammans med optisk fiber kommer det totala antalet anslutningar under 2013 till nästan 6, 8 miljoner. KPN var den största leverantören på denna marknad. På ett års tid har andelen snabba internetabonnemang (30 Mbps eller mer) ökat från 35 procent till 42 procent.

Top