sv.onlinewebcreations.com

Inloggningsdata från cirka tio tusen kunder av ah.nl delas oavsiktligt med vissa online-leverantörer av återförsäljaren. Företaget rapporterade detta till den nederländska dataskyddsmyndigheten (AP).

Albert Heijn har blockerat de berörda kundernas lösenord som en försiktighetsåtgärd. Kunderna har informerats via e-post och begär att lösenordet ska återställas.

Händelsen orsakades av ett programmeringsfel i den programvara som Albert Heijn använder för att logga in på AH.nl. På grund av det här programmeringsfelet var inloggningsnamnen och lösenordet kort synliga i webbadressen, adressfältet högst upp på datorskärmen.

De parter som kan ha sett uppgifterna arbetar tillsammans med AH för att förbättra webbplatser. Albert Heijn har också instruerat de berörda tjänsteleverantörerna att ta bort informationen. Ingen ovanlig aktivitet har observerats med avseende på inloggningsdata eller användarkonton.

Top