sv.onlinewebcreations.com

Den svenska webbutvecklaren Icon Medialab upplevde en operationell förlust på 59, 1 miljoner kronor (6, 6 miljoner euro) under fjärde kvartalet 2000. Dessutom uppstod en avsättning på 80 miljoner kronor (SEK), inklusive icke-samlat försäljning på dotcoms. VD Ulf Dahlsten har avgått och efterlevs av Rens Buchwaldt, tidigare CFO i företaget. I fjärde kvartalet avfyrade hundra personer, varav åtta var i Nederländerna.

Försäljningen under fjärde kvartalet uppgick till 507, 6 miljoner kronor, en tillväxt om endast fem procent jämfört med tredje kvartalet. Den avtagande trenden i omsättningsutvecklingen fortsätter. Första kvartalet 2000 visade en tillväxt på 72 procent jämfört med föregående kvartal. Under andra kvartalet var andelen 55 procent och i tredje till 12 procent. (Se den tredje kvartalsrapporten).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet är en förlust på 59, 1 MSEK. Detta inkluderar inte avskrivning på goodwill och en avsättning för sociala avgifter som är relaterade till personaloptioner. Under tredje kvartalet var rörelseresultatet en förlust på 43, 4 miljoner kronor.

Dessutom kommer en engångsavsättning på 80 miljoner kronor för omstrukturering av bolaget att läggas till under fjärde kvartalet. Av detta krävs 40 miljoner kronor (4, 4 miljoner euro) för att kompensera för inkomst som inte längre kan samlas in på dotcoms. Hela resultaträkningen kommer att meddelas den 28 februari.

Ikon I september 1999 förvärvade Medialab den holländska CyberConsult. Ikon Medialab publicerar inte intäkter och förluststal per land. Under fjärde kvartalet blev åtta personer redundanta på den nederländska grenen, nu finns det fortfarande 45 anställda.

Top