sv.onlinewebcreations.com

Virtual Storage Company Box förlorade 13 procent av sitt värde igår efter den dåliga utsikterna för det nuvarande kvartalet.

Box förväntar sig mellan 139 och 140 miljoner dollar i försäljning, medan analytiker har räknat minst 144 miljoner. Dessutom ökar förlusten ytterligare.

Siffrorna för kvartalet överensstämde med förväntningarna. Försäljningen uppgick till 136 miljoner dollar, 24 procent högre än förra året.

Men det finns fortfarande en lång väg att gå: Rörelseresultatet är 32 miljoner, ungefär detsamma som för ett år sedan.

Antalet rutor har mer än en gång intresset av investerare, nu rivaliserar Dropbox snart till aktiemarknaden. Det företaget är också förlusttillverkning.

Top